eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Tra 122: Trenianska Tepl - Trenianske Teplice (TRE)
Peter, 27.09.2007 (7820 pretan)

Miestna elektrifikovaná úzkorozchodná jednokoajná elezniná tra 122 (TRE):

Trenianska Teplá – Trenianske Teplice

Rozchod trate (mm):

760

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Trenianska Teplá – Trenianske Teplice

27.7.1909

 

 

Elektrifikované úseky:

Napájanie:

Od:

Trenianska Teplá – Trenianske Teplice

=960V

27.7.1909

 

Osobná doprava zastavená od:

Od:

 

 

km

elezniné stanice a zastávky

km

0

Trenianska Teplá 120,123,124

6

132

Bratislava hl. st. 120

 

71

ilina 120

 

8

Horné Srnie 123

 

14

Vlársky prsmyk D 123

 

21

Lednické Rovné 124

 

1

Trenianska Teplá obec z

5

2

Trenianska Teplá zastávka z

4

 

Káová 

 

4

Trenianske Teplice sídlisko z

2

5

Trenianske Teplice zastávka z

1

6

Trenianske Teplice

0

 

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súasný názov:

Predchádzajúci názov:

Trenianska Teplá obec z

Trenianska Teplá zastávka z

Trenianska Teplá zastávka z

Trenianska Teplá kameolom z

Trenianske Teplice

Trenianske Teplice kúpele

 

Svisiace lnky:
100 rokov trate z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplc (06.07.2009)
Storonica Trenianskej elektrickej eleznice (TRE) (24.06.2009)


Home